Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs (nosaukums, rekvizīti un kontaktinformācija) “Tīrradnis” no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu: Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

1. Pasūtīšanas un samaksas kārtība.

1.1. Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu – www.tirradnis.lv, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu.

1.2. Preču pasūtīšanas brīdī ir spēkā Internetveikalā norādītie preču piegādes izmaksu izcenojumi. Pasūtījuma summa, kas sastāv no preču cenas un piegādes izmaksām, ir pieejama Pircējam pasūtījuma veikšanas procesā pirms pasūtījuma apstiprināšanas. Preču un piegādes cenā ir iekļauts PVN Preces Pircējam tiek pārdotas par cenu, kas ir spēkā Internetveikalā pasūtījuma veikšanas brīdī. Preču cenas Internetveikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro (EUR).

1.3. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

1.4. Pircējam par pasūtītajām precēm un piegādi ir jāsamaksā pasūtījuma veikšanas brīdī.Tikai saņemot samaksu par precēm un piegādi, tiek izpildīts pasūtījums. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā, kas norādīts samaksas noteikumos.

1.5.Pircējs ir atbildīgs par Pasūtījuma formas visu punktu pareizu aizpildīšanu. Kļūdu gadījumā vai nepilnīgu ziņu sniegšanas gadījumā ailēs “Vārds Uzvārds”, “Piegādes adrese”, “Tālrunis sakariem” un “Piegādes laiks”, Interneta veikalam nav nekādas atbildības par Pasūtījuma izpildi.

1.6. Gadījumā, ja Pircēja pasūtītā Prece nav Pārdevēja noliktavā, pēdējam ir tiesības izslēgt minēto Preci no Pasūtījuma (t.i. anulēt Pircēja Pasūtījumu pilnībā vai daļēji) vai nomainīt to uz analogas
cenas Preci. Par izmaiņām Pārdevējam obligāti par to jāpaziņo Pircējam ar elektroniskā pasta, telefona zvana, SMS-paziņojuma u.c. palīdzību, ja no Pircēja netiek saņemta piekrišana Pieteikuma apmaksai par jauno cenu, Pasūtījums tiek uzskatīts par anulētu.

1.7. Iepriekš apmaksātā Pasūtījuma anulēšanas gadījumā, anulētās Preces vērtību Pārdevējs atgriež Pircējam veidā, kādā Prece tikusi apmaksāta.

2. Pasūtījuma piegāde

2.1.Pircējs pasūta Pardevējam Preci iepriekš saskaņojot pasūtāmās Preces sortomentu un daudzumu, piegādes datumu, kontaktelefonu, faktisko preces nodošanas adresi.

2.2.Preces tiek piegādātas Pārdevēja noteiktajā teritorijā un ņemot vērā piegādes maksas.

2.3. Pasūtījumi tiek pieņemti līdz plkst. ……….. un tiek piegādāti nākamajā dienā, ja nav izvēlēts konkrēts piegādes datums. Pasūtījumi, kas veikti pēc plkst. …………., tiks piegādāti aiznākamajā
dienā.

2.4. Pretenzijas pircējs var izvirzīt tikai pieņemot pasūtījumu. Ja pretenziju nav un Pircējs pieņēmis Preci ar kurjeru, ta sir apstiprinājums, ka Pircējam nav pretenziju Pasūtījuma komplektācijai, preces daudzumam un ārējam izskatam.

2.5. Kurjers nav pilnvarots sniegt Pircējam jebkādas konsultācijas, padomus, rekomendācijas vai veikt citas darbības. Pārdevejs nenes nekādu atbildību, ja šādas darbības, kas aprakstītas iepriekš izraisa kaut kādas negatīvas sekas vai zaudējumus.

3. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš. Atteikuma tiesības un preču atgriešana.

3.1. Visu tirradnis.lv interneta veikalā pārdodamo preču īpašības vispārēji ir norādītas pie katras preces esošajā preces aprakstā. Par informāciju par preču īpašībām, to pareizību atbild preču ražotāji un izplatītāji. Interneta veikals tiradnis.lv ir atbildīgs tikai par pareizu šīs informācijas norādīšanu un nodošanu patērētājiem, ja vien normatīvie akti nenosaka citādāk.

3.2. Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu reāla iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.

3.3. Pircējam nav tiesības atteikties no pienācīgas kvalitātes Preces, pret kuru nav tikušas izvirzītas pretenzijas preces saņemšanas brīdī.

3.4. Ja Pircējs produkta izmantošanas laikā kosntatē preces neatbilstību ražotāja noteiktajām kvalitātes prasībām, tad var izmantot atteikuma tiesības, iebildumus noformējot raksttveidā. Pircējam ir tiesības atteikties no preces 7 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

3.5. Noteiktās atteikuma tiesības var izmantot tikai Pircējs, kurš saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem ir atzīstams par patērētāju, tas ir, fiziska persona, kas izsaka vēlēsanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

3.6. Pārdevējs veic preces maiņu vai atmaksā preces cenu, ja Pircējs ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atgriezis preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces
nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

3.7. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pircējam nav tiesības atteikties no pienācīgas kvalitātes Preces, pret kuru nav tikušas izvirzītas
    pretenzijas preces saņemšanas brīdī
  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
  • pircējs ir atvēris produkta iepakojumu.

3.8. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas
termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

4. Datu apstrāde

4.1. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.